Josef HAVEL
starosta města

Ing.Martin Pribol
1.místostarosta
člen zastupitelstva

Petr Zahrádka
2.místostarosta
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Fenkl
předseda finančního výboru
člen zastupitelstva

Mgr.Václav Kříž
předseda kontrolního výboru
člen zastupitelstva

Ing.Vendula Pokorná
předsedkyně výboru pro národnostní menšiny
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Brendl
člen zastupitelstva

Miroslav Kirejev
člen zastupitelstva

Bc.Erich Kříž
člen zastupitelstva
předseda výboru pro rozvoj města Krásno

Václav Krpejš
člen zastupitelstva

Petr Ott
člen zastupitelstva