Formulář - Žádost o změnu územního plánu Krásno

Oznámení - informace o vydání a uložení Územního plánu

I.A a II.A - textová část

I.B - grafická část - výrok

II.B - grafická část - odůvodnění

Přílohy

II.C - rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek