Město Krásno informuje o možnosti předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na individuální akce nebo celoroční činnost. Oblast podpory pro poskytnutí dotace z rozpočtu města zahrnuje:

Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na podatelně Městského úřadu Krásno v souladu s Pravidly pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno. Pravidla a tiskopisy pro podání žádostí naleznete v elektronické podobě zde, nebo je možné si je vyzvednout na podatelně MěÚ Krásno (p.Karabinová).


Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno


Žádost o dotaci

Žádost o individuální dotaci

Závěrečná zpráva - vyúčtování příspěvku