16. 05. 2019 |

Žádost o prodej nemovitosti

13. 08. 2018 |

Dotazník na "Zapůjčení kompostéru po dobu jeho životnosti zdarma " a "SMS" rozhlas

07. 09. 2017 |

Hlášení a evidence pobytu občanů

25. 10. 2016 | Žádost o povolení užívání veřejného prostranství
10. 03. 2016 | Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
04. 11. 2015 | Formulář - Žádost o změnu územního plánu Krásno
09. 10. 2015 | Reklamace jakosti dodávané pitné vody
21. 09. 2015 | Přihlášení psaOdhlášení psaŽádost o vrácení přeplatku
 
(Místní poplatek ze psů, info: OZV-1/2013 a OZV-1/2014 o místních poplatcích)
05. 08. 2014 | Návrh na zrušení údaje místa pobytu
05. 08. 2014 | Žádost o povolení tomboly
25. 10. 2012 | Žádost na prodloužení nájemní smlouvy v městském bytě
13. 02. 2011 | Ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení
13. 02. 2011 | Ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách
13. 02. 2011 | Žádost o poskytnutí informací dle zák.č.106-1999 Sb.
13. 02. 2011 | Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
13. 02. 2011 | Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti z místní komunikace
09. 02. 2011 | Žádost o pronájem pozemků
09. 02. 2011 | Žádost o přidělení č.p. - č.ev.