Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

2019

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - TJ Baník Krásno

2018

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - Římskokatolická farnost Loket
VPS - TJ Baník Krásno
VPS - TJ Baník Krásno

2017

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

VPS - Římskokatolická farnost Loket

2016

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč

2015

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč (od 1.5.)