Složení zastupitelstva

Josef HAVEL
starosta města

Ing.Martin Pribol
1.místostarosta
předseda výboru pro národnostní menšiny
člen zastupitelstva

Petr Zahrádka
2.místostarosta
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Brendl
člen zastupitelstva

Ing.Tomáš Fenkl
předseda finančního výboru
člen zastupitelstva

Miroslav Kirejev
člen zastupitelstva

Bc.Erich Kříž
předseda kontrolního výboru
člen zastupitelstva

Bc.Václav Kříž
člen zastupitelstva

Jaromír Kuttner
člen zastupitelstva

Pavel Novák
člen zastupitelstva

František Rohm
člen zastupitelstva

Finanční výbor :
Ing.Tomáš Fenkl - předseda
Vendula Pokorná - členka
Bc.Václav Kříž - člen
Ing.Jan Masopust - člen
Monika Volfová - členka


Kontrolní výbor :
Bc.Erich Kříž - předseda
Ing.Alexandra Masopustová - členka
Lenka Kvapilová - členka
Alena Husák - členka
Ivan Brislinger- člen


Výbor pro národnostní menšinu :
Ing.Martin Pribol - předseda  
Oto Wied st. - člen
František Rohm - člen 
Ing.Günter Fenkl - člen
Christa Králová - členka


Předchozí stránka: Zastupitelstvo města
Další stránka: Usnesení zastupitelstva