Uzavřené smlouvy

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci



Předchozí stránka: Hospodaření města
Další stránka: Rozpočtová opatření