Uzavřené smlouvy

Smlouvy a objednávky nad 20 tis. Kč a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomociPředchozí stránka: Hospodaření města
Další stránka: Rozpočtová opatření