Vodní hospodářství

Dokumenty k nahlédnutí / ke stažení:

Kanalizační řád, Reklamační řád ... pracujeme na tom  

2017

Cena vodného a stočného:

Vodné  ... 24,- Kč vč. DPH
Stočné ... 20,- Kč vč. DPH

Cena byla stanovena usnesením č.33 na jednání ZM č.13/2016 ze dne 14. 4. 2016 jako jednosložková dle § 20, zák.č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).


Předchozí stránka: Mateřská škola Krásno
Další stránka: Informace